ค่ายรักษ์รังษีฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรมค่ายรักษ์รังษีฯ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยมี อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  เป็นประธานในพิธี  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562