งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 “รักษามาตรฐาน วิชาการต้องเป็นหนึ่ง”  ระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2562