ชนะเลิศการจัดทำงานบุกเบิกกิจกรรมทักษะลูกเสือ

โรงเรียนรังษีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดทำงานบุกเบิกกิจกรรมทักษะลูกเสือ ในงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี