ตรวจดูแลรักษาสุขภาพฟัน ประจำปี 2562

เจ้าหน้าที่แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลฝาง  มาให้บริการตรวจฟัน พร้อมให้คำแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพฟัน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562