ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลฝาง มาตรวจสุขภาพประจำปี หู ตา ปาก ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสิริพระคุณ และมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสิริพระพร  เมื่อวันที่ 5 และ 8 พฤศจิกายน 2562