ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลฝาง มาตรวจสุขภาพประจำปี หู ตา ปาก ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสิริพระคุณ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562