ตรวจสุขภาพปากและฟัน ประจำปี 2562

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลฝาง มาตรวจเชคสุภาพปากและฟัน ให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา  เพื่อตรวจเชคและให้คำแนะนำแก่นักเรียนในการดูแลปากและฟัน  ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสิริวัฒนา  โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562