ทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

แผนกประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2562    ณ วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน และ ปางช้างแม่แตง  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน 2562