ทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยปีนี้พานักเรียนไปเยี่ยมชม และศึกษาหาความรู้ ณ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่   และ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก (โป่งน้ำร้อนฝาง)  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562