นมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีจบหลักสูตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีจบหลักสูตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562  “รุ่นเพชรรัตน์ภาคิน”  โดยมี ผป.ดร.อำนวย  ทะพิงค์แก  เป็นประธานในพิธี  และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตร และนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562