นมัสการพระเจ้า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา 2562  โดย อ.สมาน  ไชยสถาน   ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและอ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล  ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562