กิจกรรมบูรณาการยี่เป็ง ระดับมัธยมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรม แบบบูรณาการยี่เป็ง ประจำปีการศึกษา 2562   “ยี่เป็งหรรษาRSV” ให้กับนักเรียน 8 กลุ่มสาระฯ ร่วมกันสรรค์สร้าง หลากหลายกิจกรรม กาดมั่วครัวฮอม ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โฟลค์ซองคำเมือง กระทงเล็ก โคมแขวน วาดภาพ ฝึกทำขนม ชมนิทรรศการ ฐานทำผางประทีป หุ่นยนต์หรรษา ลานม่วนใจ๋ กีฬาพื้นบ้าน ลานชกมวย  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562