ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ถนนคนเดินอำเภอฝาง

โรงเรียนรังษีวิทยา  ออกงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน    โดยนำเด็กนักเรียนที่มีความสามารถ มาแสดงให้กับผู้ปกครองและประชาชนที่สนใจได้รับชม ณ ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม อำเภอฝาง  เมื่อวันที่  8 ธันวาคม 2562