ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนรังษีวิทยา

นายพัชรายุธ  พงษ์อมรพรหม  นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนรังษีวิทยา  โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสดุดี  หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562