ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าค่ายพัฒนาทักษะการทำวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธค่าย 2

โรงเรียนรังษีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐวุฒิ สุรินต๊ะ นักเรียนห้อง ม.6/1 ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าค่ายพัฒนาทักษะการทำวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธค่าย 2 ในวันที่ 31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สสวท. เพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธระดับนานาชาติครั้งที่ 33 (International Young Physicists’Tournament:IYPT 2020) ณสาธารณรัฐโรมาเนีย