พิธีถวานพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

พิธีถวานพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562