พิธีปัจฉิมโอวาท นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนรังษีวิทยา นมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีปัจฉิมโอวาท นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมี อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียน เป็นประธานในพิธีกล่าวปัจฉิมโอวาทและมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562