พิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้ นร ที่สอบ pre O-NET

พิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้ นร ที่สอบ pre O-NET จัดสอบโดย สถาบันแม็ค มีทั้ง O-NET ป.6 , ม.3 , ม.6  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562