พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

อ.สมาน  ไชยสถาน ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียน  เป็นประธานในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีพรรคที่ได้รับเลือกทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562