มอบของที่ระลึก เนื่องในเทศกาลสวัสดีปีใหม่

บริษัท สติวเดนท์ แคร์  มอบของที่ระลึก เนื่องในเทศกาลสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2562 โดยมี นายสมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้จัดการ โรงเรียนรังษีวิทยา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561