มอบหนังสือ  ความรู้จากเรื่องเล่าโบราณคดี “ที่เมืองฝาง”

ตัวแทนจากสภาวัฒนธรรม อำเภอฝาง มอบหนังสือ  ความรู้จากเรื่องเล่าโบราณคดี “ที่เมืองฝาง”  โดยมีตัวแทนจากคณะผู้บริหารรับมอบ  เพื่อนำไปเป็นแหล่งศึกษาให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของอำเภอฝาง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562