มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี Top Three ระดับ ม.ปลาย

ผู้อำนวยการ   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  และหัวหน้าแผนกมัธยมปลาย   มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย  ที่มีผลการเรียน 3 อันดับแรกของแต่ละแผนการเรียน รวมถึงนักเรียนที่มีได้คะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชา…เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562