มอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือ ที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21

อ.ผดุง  เงินสร้อย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือ เข้าร่วมในงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดทำงานบุกเบิกกิจกรรมทักษะลูกเสือ

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม