มอบเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียน

อ.สมาน   ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนรังษีวิทยา มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท   ต่อครอบครัว นายวรภพ  ระภา  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 ที่คุณแม่ป่วยด้วยดรคมะเร็งกระดูก  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562