รดน้ำดำหัว ครูบาอาจารย์

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ครูบาอาจารย์  โดยมี อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  ผู้บริหาร และครูอาวุโส  เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย  ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมฉัตรกาญจนา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562