รับเกียรติบัตร เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณทางการศึกษา  เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562  ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

16