รางวัลชมเชย ประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ “พ่อแห่งชาติ”

โรงเรียนรังษีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายหลักทรัพย  พวงสะอาด  ได้รับรางวัลชมเชย  ประเภทชายเดี่ยว  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ “พ่อแห่งชาติ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดโดย สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ  มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีโดย ผป.ดารา  ปัญญาพฤกษ์  รักษาการแทนผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562