รีทรีตบุคลากร หัวข้อ “อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำความดี”

ฝ่ายศาสนกิจ จัดกิจกรรม รีทรีตบุคลากร ประจำปี 2562  ในหัวข้อ “อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำความดี” (กท.6:9) ในภาคเช้า มีการนมัสการพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.ดร.ดำรงไท  อาจารยางกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียน   ภาคบรรยายพิเศษ โดย ผป.ชนะ  ศรีเพ็ญ  ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน  และ ดร.ภูเบศ  พวงแก้ว   ณ หอประชุมอินสอน โรงเรียนรังษีวิทยา  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562