ร่วมการแข่งขัน Chiang Mai Robot Game 2019

สาระวิทยาศาสตร์​  ครูเสาวลักษณ์ ยศชัย และครูกนกนวล อินขาน
ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Chiang Mai Robot Game 2019 รายการ LINE TRACING NON PROGRAM
ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
รุ่น Junior​ non Program
1. ด.ช. ธนกฤต แซ่มิ ได้ลำดับที่ 10
2. ด.​ช. สุทธิพัทธ์ จารุจรรยาวงศ์ ได้ลำดับที่ 11
3. ด.ช. ภัคศกร คำบุญเรือง ได้ลำดับที่ 24
4. ด.ช. สรวิชญ์ จารุจรรยาวงศ์ ได้ลำดับที่ 25
มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 36 ทีม

รุ่น Master non program
1. ด.​ช. ชวนากร เขื่อนสุข ได้ลำดับที่ 7
2. ด.ช. กันตวัฒน์​ ขันคำ ได้ลำดับที่ 9
3. ด.ช. ไทยทนุ อนาวัน ได้ลำดับที่ 11
มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 21 ทีม