ร่วมถวายพานพุ่ม 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2562

ผู้บริหาร  และคณะครู ระดับประถมศึกษา โรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมถวายพานพุ่มวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  ณ ศาลเจ้าฝาง  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562