ร่วมปรึกษาหารือและวางแผนงาน สารสนเทศ

อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับทีมงานสารสนเทศ จากพันธกิจการศึกษา สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มาให้คำปรึกษาหารือและร่วมวางแผนงาน ระบบสารสนเทศของโรงเรียนรังษีวิทยา เพื่อการพัฒนางานให้ดีขึ้นต่อไป  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562