นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

คณะผู้บริหารโรงเรียน และ นายพัชรายุธ  พงษ์อมรพรหม  นายกสมาคมผู้ปกครองฯ  ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 รอบแฟ้มผลงาน (Portfolio) จำนวน 111 คน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562