ศาสนกิจเยี่ยมเรือนจำฝาง

ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนรังษีวิทยา นำคณะครู นักเรียน  ร่วมกันถวายเงินทาน เพื่อจัดซื้อสิ่งของมอบเป็นของขวัญให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ จำนวน 150 คน พร้อมร่วมร้องเพลงอวยพรคริสมาสแก่ผู้ต้องขัง ในการนี้นายประมวล พูลสวัสดิ์ นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอฝาง กล่าวต้อนรับและให้ข้อคิดแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562