สนับสนุนของรางวัล นำไปใช้ในงานฤดูหนาวและกาชาดอำเภอฝาง

คณะผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนรังษีวิทยา มอบของขวัญให้กับอำเภอฝาง เพื่อเป็นการสนับสนุนของรางวัล นำไปใช้ในงานฤดูหนาวและกาชาดอำเภอฝาง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562