สมาคมโรงเรียนเอกชนและโรงเรีนเชียงรายวิทยาคม มาศึกษาดูงานด้านวิชาการ

นายสมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนรังษีวิทยา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงราย และผู้บริหารโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม  เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562