สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคกลางคืน)

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคกลางคืน)  โดยเปิดให้สมาชิกจากคริสตจักรต่างๆ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ มาชมการแสดงและรับข้อคิดดีๆ จากทีมงาน CCI  มหาวิทยาลัยพายัพ  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562