อบรมทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ร่วมกิจกรรมการ อบรมทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง เรื่อง เพศศึกษาที่รอบด้าน  โดยมี วิทยากรจากสำนักงานพันธกิจเอดส์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย มาให้ความรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน ณ คริสตจักรที่ 1 ฝาง  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมคม 2562