อบรมให้ความรู้นักเรียน ในการทำ CPR ช่วยเหลือผู้ป่วย

โรงเรียนรังษีวิทยา ได้รับเกียรติจาก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.ราชภัฏเชียงราย มาให้ความรู้นักเรียน  ในการทำ CPR ช่วยเหลือผู้ป่วย การฉีดยาผู้ป่วยเบื้อนต้น และขั้นตอนการใช้ถังเพลิง โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมอินสอนฮลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562