เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

โดยครูเสาวลักษณ์​ ยศชัย และครูกนกนวล อินขาน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์​และตอบปัญหาวิทยา​ศาสตร์​ ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์​วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยนักเรียนที่เข้าแข่งขันคือ
-​วาดภาพตามจินตนาการทางวิทยา​ศาสตร์
1. เด็กหญิง ฐิติรัตน์​ ส่วยหย่า
2. เด็ก​หญิง​วีราชา สุขสมบูรณ์
3. เด็ก​หญิง​ธิราพร สอนปันดิ

– ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
1. เด็ก​หญิงพลอยภูพิงค์ จันทร์ตะมะ
2. เด็กหญิงวรรณ​รดา บุญทิพย์