เดินขบวน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมเดินขบวน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562  โดยมีหน่วยง่านทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมมากมาย  ณ ที่ว่ากาาอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน