เยี่ยมเยียนโรงเรียนรังษีวิทยา

อ.สนิท  สายรอคำ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษฯ และ อ.สุเมธี  พันชนะ  หัวหน้านักศึกษาวิชาทหารและเยาวชนทหาร  ให้การต้อนรับ รอ.ธรรมรัตน์  ทิมกลางดอน  และคณะ จาก  ผบ.ร้อย ม.3 บก. ควบคุมที่ 2 บก.ม.5 เนื่องในโอกาสมาเยี่ยมโรงเรียนรังษีวิทยา และแสดงความขอบคุณในการทำกิจกรรมโครงการปลุกป่าสร้างฝาย และงานกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาวิชาทหาร  ณ ห้องสรรเสริญ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562