นักเรียนได้รางวัลการแข่งขันยูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทย

ศจ.กิตติคุณ  มาวิน  ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ มอบเหรียญและเกียรติบัตร แสดงควาามยินดีกับ นายสรวิชญ์  เลิศคาลี  ที่ได้รับรางวัล GOLD MEDEL NEWAZA ประเภทชาย รุ่นอายุ  16-17 รุ่น F รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 73 กก.  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562