นักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันกีฬานักเรียนเบญจมิตรสัมพันธ์

อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผุ้อำนวยการ กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันกีฬานักเรียนเบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 40  “ไชยปราการเกมส์”  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

โดยผลการแข่งขันที่ได้รับรางวัล มีดังต่อไปนี้
1. บาสเกตบอล ม.ปลาย ทีมหญิง   ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. ตะกร้อ ม.ปลาย ทีมชาย  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
3. ฟุตบอล ม.ต้น  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
4. ฟุตบอล ม.ปลาย  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
5. วอลเล่ย์บอล ม.ปลาย ทีมชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
6. บาสเกตบอล ม.ต้น ทีมชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
7. เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
8. เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
9. เปตอง ม.ต้น ทีมหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
10. บาสเกตบอล ม.ต้น ทีมหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
11. ตะกร้อ ม.ต้น ทีมชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2