โครงการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดทำโครงการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562