โครงการรีทรีตครูและบุคลากรคริสเตียน โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนรังษีวิทยา เข้าร่วมโครงการรีทรีตครูและบุคลากรคริสเตียน โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 หัวข้อ “ท่านคือแบบอย่างของการรับใช้” (1 เธสะโลนิกา 1:7-8) ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ณ บ้านพักสัมมนา สภาคริสตจักรในประเทศไทย หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี   ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562