โรงเรียนพระปริยัติธรรม เชียงราย มาศึกษาดูงาน

ผป.ดารา  ปัญญาพฤกษ์  ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ  ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม เชียงราย เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงานที่โรงเรียน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562