ชนะเลิศ ระดับภูมิภาคในการประกวดอ่านฟังเสียง ในโครงการ ธนชาตฯ ครั้งที่ 48

โรงเรียนรังษีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธนัชพร เมตไตรพันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับชั้น ป.1-3 ระดับภูมิภาค ในการประกวดอ่านฟังเสียง ในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  และได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศต่อไป