ได้รับรางวัล ในการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล ในการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. เด็กชายภีระพันธ์   จิตร์อารุณ

  1. เด็กหญิงภัคนันท์ ตันพฤทธิอนันต์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ม.ปลาย

  1. นายณัฐวุฒิ สุรินต๊ะ
  2. นางสาวเปรมกมล อินหวัน

ครูที่ปรึกษา  อ.ณัฏฐ์ธิรา   อินทะพันธุ์