ได้รางวัลในการแข่งขันรายการ MULTI SKILLS

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โดยครูกาญจณ์รพี แก้วนาง นำตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย เข้าร่วมแข่งขันรายการ MULTI SKILLS ในงานเปิดกล่องชอล์กครั้งที่ 17 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ระดับมัธยมต้นได้แก่ เด็กชายชนาธิป เสาเวียง ม.3/2 เด็กหญิงปะการัง ปิ่นทรายมูล ม.3/2 ระดับมัธยมปลายได้แก่ นายอภิณัฐ ธรรมจักร ม.6/1 นายวรันต์พงษ์ แก่นราช ม.6/7
ผลการแข่งขัน
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ได้อันดับที่ 7