การสัมมนา “ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แบบมุ่งผลลัพธ์”

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรมการสัมมนา “ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แบบมุ่งผลลัพธ์” โดย แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563