กำหนดการรับหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนรังษีวิทยา กำหนดการรับหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  ดังนี้

ระดับชั้นอนุบาล        รับที่ครูประจำชั้น (ในวันเปิดภาคเรียน)
ระดับชั้น ป.1 – ป.3   วันที่  5  พฤษภาคม 2563
ระดับชั้น ป.4 – ป.6   วันที่  6  พฤษภาคม 2563
ระดับชั้น ม.1 – ม.3   วันที่  7  พฤษภาคม 2563
ระดับชั้น ม.4 – ม.6   วันที่  8  พฤษภาคม 2563

สถานที่รับหนังสือจอง  ณ อาคาคจานิต เมมโมเรียล (อาคารโรงยิม)  โรงเรียนรังษีวิทยา  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ปล. อย่าลืมเตรียมใบเสร็จรับเงิน มาเป็นหลักฐานยืนยันการรับหนังสือจอง